Het Hestia woonproject in Haren

De visie van Hestia is:

  • Kiezen voor zelfstandig wonen in contact en harmonie¬†met anderen, die 50 jaar of ouder zijn en midden in de samenleving willen blijven staan.
  • Wonen met elkaar waarbij goed nabuurschap wordt nagestreefd in raad en daad, wanneer dat nodig of gewenst is. Daarbij is respect voor elkaars levensvisie, behoeften en wensen essentieel.
  • Weten dat de ¬†ontwikkeling van de mens een doorgaand proces is, zowel op intellectueel, sociaal als creatief gebied. Daarbij is bezinning noodzakelijk, en valt te denken aan thema’s als gezondheid, ziekte, verlies, zingeving, spiritualiteit of geloof.
  • Streven naar een gevarieerde leeftijdsopbouw van de woongroep.
  • Beseffen dat de bewoners zich ervan bewust zijn deel uit te maken van een groter samenhangend geheel, waardoor men zich verbonden voelt met de medemensen, de natuur en de kosmos.
  • Leven volgens duurzame principes.
  • Voor een sociaal huurappartement kunt u op de wachtlijst geplaatst worden. Kopen is momenteel niet meer mogelijk.