Welkom bij Hestia Haren

Hestia Haren biedt ruimte aan 50-plussers die zelfstandig wonen en leven op basis van gedeelde uitgangspunten als nabuurschap en zorg voor milieu. De Hestia-leden wonen in 18 huurappartementen aan de Zonnedauwweg en in twee koopappartementen aan de Irisweg.

In Onze ontmoetingsruimte…

.. organiseren we workshops, thema-bijeenkomsten en koffie-ochtenden. De bijeenkomsten zijn gericht op bewoners, maar ook niet-bewoners zijn welkom.

De ontmoetingsRuimte gebruiken?

Onze ontmoetingsruimte is beschikbaar voor gebruik door derden, als het gaat om activiteiten die contacten in de wijk versterken. Zo organiseert WIJ-Haren in de ontmoetingsruimte de prachtige cursus ‘Grip & Glans’ en houden we regelmatig kaartavondjes en inloopmiddagen. Kijk vooral op onze agenda en voel je welkom!

Heb je vragen?