Historie

In 2006 kwam een groepje Harense senioren bijeen om een initiatiefgroep te vormen die tot doel had om een woonproject tot stand te brengen waarbij bovenstaande uitgangspunten de leidraad zouden zijn. De bedoeling was, dat er zowel koopappartementen zouden komen, als huurappartementen in de vrije sector en in de sociale huur. Daarom werden vele contacten gelegd zowel met projectontwikkelaars als met Woonborg, de woningbouwcorporatie die in Haren veel woningen beheert.

In 2007 werd bij notaris Kuin in Haren de akte gepasseerd om de initiatiefgroep om te vormen tot de Bewonersvereniging Hestia Haren. Al gauw werd via bemiddeling van de Landelijke Vereniging voor Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO) een projectbegeleider gevonden, die de bewonersvereniging heeft ondersteund tot de opening een feit was.


Door de veranderende wetgeving en de financiële crisis die vanaf 2008 toesloeg werden de mogelijkheden langzamerhand gewijzigd en verkleind. Op 1 februari 2011 werd een intentieverklaring getekend waarin de samenwerking tussen Woonborg en Hestia werd vastgelegd. Er stonden 45 handtekeningen van potentiële bewoners onder dit stuk! Huur in de vrije sector verviel als mogelijkheid; koop bleef echter wel mogelijk. Het zoeken naar een concrete bouwlocatie hing samen met de mogelijkheden die Woonborg te bieden had.


Nadat Woonborg in 2015 een streep haalde door diverse projecten, waaronder een eventuele locatie voor Hestia naast het Boeremapark, werd er een herstart gemaakt waarbij nieuwbouw in ‘de groene long van Oosterhaar’ een concrete optie bleek.


Intussen waren er veel senioren lid geweest van de vereniging, maar ook weer afgevloeid door allerlei oorzaken, waarbij de lange duur van voorbereiding een grote rol speelde. Toen begin 2016 de uiteindelijke bouwtekeningen op tafel lagen en de bouw kon beginnen, was er opnieuw een intensieve ledenwerving nodig om het benodigde aantal bewoners voor de 18 huurappartementen bijeen te krijgen. Woonborg stelde voor de bouw van een ontmoetingsruimte als voorwaarde, dat alle appartementen verhuurd zouden zijn bij de oplevering van het gebouw.
En inderdaad was er in december 2016 voor elk appartement een huurder gevonden. Daarnaast kwamen drie Hestialeden in een koopappartement terecht in het aangrenzende gebouw. Vlak voor Kerstmis 2016 betrokken de eerste bewoners hun appartement. Tijdens de eerste helft van 2017 was iedereen druk met het inrichten van zijn of haar nieuwe appartement en werd zowel de ontmoetingsruimte als het terras en de tuin ingericht.

In september 2017 kon de feestelijke officiële opening van de woongemeenschap Hestia Haren gevierd worden.