Wil je wonen bij Hestia?

Soms komt er een woning vrij. We willen als groep graag verjongen en zijn op zoek naar actieve bewoners, die hun bijdrage aan de woongroep willen leveren.

Om het proces van de toewijzing zuiver en transparant te laten verlopen, volgen we een aantal duidelijke stappen, zodat de nieuwe bewoner en de bestaande Hestia-leden met vertrouwen met elkaar in zee gaan.

Als groep blijven we zoeken naar een goede balans tussen ‘samen’ activiteiten organiseren en het eigen privéleven. Iedereen doet in principe mee met de bewonersvergaderingen die iedere zes weken zijn en draait ook mee in één of meer ‘werkgroepen’. Zo zijn er oa werkgroepen voor de tuin, de ontmoetingsruimte, website en kennismaking, en ‘Lief en Leed’.

Een belangrijk thema is dat we willen ‘verjongen’ en juist ook ruimte willen bieden aan bewoners die nog volop in het werkende leven staan

De ‘ideale’ nieuwe bewoner…

Hieronder wordt het ideale profiel beschreven van Hestia-leden. De ideale bewoner bestaat natuurlijk niet; dit is bedoeld als houvast bij het werven en selecteren van nieuwe leden en bewoners.
De nieuwe bewoner is bij voorkeur:

  • …ouder dan 50 jaar en bij voorkeur jonger dan 67, en heeft geen inwonende kinderen. Ook een eventuele partner is ouder dan 50 jaar. Voor partners geldt dat ook zij Hestia-lid worden.
  • … zelfredzaam, kan functioneren binnen een dynamische groep en is sociaal vaardig. (Men kan niet rekenen op de groep als ‘mantelzorger’.)
  • … onderschrijft de doelstellingen en uitgangspunten van de vereniging, bijvoorbeeld op het gebied van nabuurschap, en zet zich actief in voor de vereniging.
  • … denkt milieuvriendelijk en leeft volgens duurzame principes.
  • … niet-roker.