Organisatie van de vereniging

De bewonersvereniging heeft een bestuur, bestaande uit 3 tot 5 leden. Eens per jaar wordt er een Algemene ledenvergadering gehouden. Maandelijks is er een bewonersbijeenkomst waarin allerlei lopende zaken aan de orde komen.
Ook is er regelmatig een bijeenkomst die speciaal is gericht op de groepsvorming.

Werkgroepen

Om bewoners de gelegenheid te geven om actief te zijn in de vereniging, hebben we verschillende werkgroepen.

  • Werkgroep Kennismaking en Publiciteit
  • Werkgroep Tuin
  • Werkgroep Activiteiten (voor Hestianen en buurtbewoners)
  • Werkgroep Lief & Leed