Introductieperiode

Idealiter doorloopt iedere nieuwe bewoner de introductieperiode. Deze periode helpt om Hestia en kandidaat-bewoner met elkaar vertrouwd te maken, om verwachtingen te toetsen en om uiteindelijk -over en weer!- een goede keuze te maken.

Vooraf

Voordat de introductieperiode begint is er al veel gebeurd. Zo heeft de belangstellende alle financiële informatie gehad, is er een kennismakingsgesprek geweest en zijn de belangstellende en Hestia (in ieder geval de mensen van de Werkgroep Kennismaking) positief: beide partijen willen elkaar beter leren kennen.

Opzet van de Introductieperiode
 • De Werkgroep Kennismaking nodigt de belangstellende uit voor een oriënterend gesprek en eerste kennismaking. Zo kan de belangstellende even ‘neuzen’ aan de Zonnedauw. De Werkgroep stuurt hierover een bericht aan alle Hestia-leden.
 • Bij wederzijdse instemming start de introductieperiode.
 • Deze periode is vrijblijvend en ieder is vrij om tijdens deze periode zonder opgave van reden te stoppen.
 • De belangstellende krijgt een ‘maatje’. Dit is een Hestia-lid. Dit maatje begeleidt en informeert de belangstellende, bijvoorbeeld over bijeenkomsten en activiteiten.
 • De belangstellende is welkom op alle bijeenkomsten en bij alle activiteiten binnen Hestia.
 • De introductieperiode duurt bij voorkeur minimaal drie maanden.
 • Tijdens deze periode wordt van de belangstellende verwacht dat hij/zij deelneemt aan enkele koffieochtenden en drie bewonersbijeenkomsten.
 • Periode wordt afgesloten met een ‘eindgesprek’ dat in een informele setting wordt georganiseerd door het maatje. Aanwezig zijn 1 of 2 andere bewoners.
 • Maatje schrijft een verslag van de introductieperiode en geeft een advies aan de Werkgroep.
 • Werkgroep bespreekt het advies en neemt de beslissing: wel of niet uitnodigen voor de wachtlijst van Hestia.
 • Belangstellende wordt Hestia-lid, komt op de wachtlijst.
 • Zodra een woning vrijkomt, dan worden de mensen op de wachtlijst benaderd in volgorde van aanmelding.
 • De belangstellende heeft dan twee weken de tijd om te beslissen of hij/zij de woning accepteert.
 • Wordt de woning niet geaccepteerd, dan zakt de belangstellende 1 plaats op de wachtlijst.