Visie Hestia

  • Binnen Hestia kiezen we voor zelfstandig wonen in contact en harmonie met anderen, die 50 jaar of ouder zijn en midden in de samenleving staan.
  • We wonen met elkaar en streven daarbij naar goed nabuurschap, wanneer dat nodig of gewenst is. Daarbij is respect voor elkaars levensvisie, behoeften en wensen essentieel.
  • We gaan er vanuit dat de ontwikkeling van de mens een doorgaand proces is, zowel op intellectueel, sociaal als creatief gebied.
  • Binnen de groep is ruimte voor bezinning.
  • We streven naar een gevarieerde leeftijdsopbouw van de woongroep.
  • We zijn ons bewust deel uit te maken van een grotere samenhang. We voelen ons verbonden met medemensen, natuur en de kosmos.